Klauzula informacyjna


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Cel zbierania danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami firmy.

Narzędzia analityczne:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PHU „NIEDZIELA” S.C. Kol. Skrobów 101a 21-100 Lubartów w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną
korespondencją mailową; Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji;

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa internauty:

- Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
- Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
- W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
PHU „NIEDZIELA” S.C. Kol. Skrobów 101a 21-100 Lubartów.
Tel/fax: 81 855 36 10
Kom: 501 460 261
NIP 714 17 61 147
e-mail: restauracjalaguna@poczta.fm

Podstawa prawna:

Powyższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 Kontakt 


"Restauracja Laguna"
Kol. Skrobów 101A
21-100 Lubartów
Tel.: 81 855 36 10
Kom.: 501 460 261
Fax.: 81 855 36 10
restauracjalaguna@poczta.fm